Home Aboutus Services Offers Calculators Contacts  
   
   
Оферти ПДФ Печат

sxegt2wbпакет Едноличен търговец

ООД пакет до 300 документа на месец

ООД пакет до 600 документа на месец

ЕООД пакет до 300 документа на месец

ЕООД пакет до 600 документа на месец

АД пакет до 600 документа на месец

 
пакетите са подходящи за дружества с:

- външнотърговска дейност

- над 50 служителя

- сделки със страни от ЕС

- сделки със страни извън ЕС

- дъщерни дружества

- чуждестранно участие