Home Aboutus Services Offers Calculators Contacts  
   
   

Социалният министър Тотю Младенов коментира, че Министерството на труда проучва възможността за кредитиране на закъсалите в кризата предприятия, за да си платят с тези средства осигуровките.

Продължава...
 

EXCEL 95 Ви напомня, че срока за подготовка и представяне на годишните финансови отчети е 30ти март 2011 г. На всички наши клиенти документите ще бъдат своевременно подготвени.

 

Социалният министър Тотю Младенов коментира, че Министерството на труда проучва възможността за кредитиране на закъсалите в кризата предприятия, за да си платят с тези средства осигуровките.

Социалният министър Тотю Младенов коментира, че Министерството на труда проучва възможността за кредитиране на закъсалите в кризата предприятия, за да си платят с тези средства осигуровките.

Също беше уточнено, че това е предварителна идея, която се проучва. Министърът поясни също, че всичко зависи от банковия сектор, на чиито представители идеята все още не е представена. По данни на Националната агенция за приходите, Главната инспекция по труда и Националния осигурителен институт голяма част от предприятията имат изключителни затруднения, поради което забавят заплатите и плащането на осигуровки, добави Младенов цитиран от "Дневник".