Home Aboutus Services Offers Calculators Contacts  
   
   
За нас ПДФ Печат

qddo37jvСчетовoдна къща EXCEL 95 е с традиции в обслужването на своите клиенти.

Нашата мисия: винаги в помощ на клиента, предоставяйки бързо и акурантно облужване.

Ако Вие притежaвате малка компания, с документооборот под 600 единици на месец, то проучванията показват, че за Вас е по-изгодно да поверите счетоводствотo си на подизпълнител. Ето защо бихте избрали EXCEL 95:

- Спестявате средства за индидиудален щатен счетоводител

- Спестявате от скъп професионален счетоводен софтуер

- Не е необходимо да купвуате специализирана литература

- Получавате компетенто и навременно обслужване

- Винаги спазвате необходимите срокове и си спестявате евентуални глоби.

Кой предпочете EXCEL 95:

<<списък клиенти>>